సిలిండర్ డెలివరీ ఇచ్చేముందు గ్యాస్ ను ఎలా దొంగలిస్తారో చూడండి

సిలిండర్ డెలివరీ ఇచ్చేముందు గ్యాస్ ను ఎలా దొంగలిస్తారో చూడండి 

"అరె ఈ సారి సిలిండర్ తొందరగా అయిపోయిందే" అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ...అయితే మీ ఇంటికి చేరేముందే సిలిండర్ లోని గ్యాస్ దొంగలించబడి ఉండొచ్చు అదెలాగో చూడండి .... 

Video credit :India Today social youtube channel please share this to bring the awareness in public.Thank you.

Post a Comment

0 Comments