గోల్డ్ చైన్ దొంగలించి పారిపోతున్న దొంగ ఎలా దొరికిపోయాడో ఈ వీడియో లో చూడండి


థాయ్ పోలీసులు విడుదల చేసిన cc footage ఆధారంగా లభించిన ఈ వీడియో లో దొంగ నగను దొంగలించి పారిపోతు ఎలా దొరికిపోయాడో చూడండి.video source :CGTN youtube channel
Post a Comment

0 Comments